Drogi Użytkowniku,
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą sklepu internetowego www.muzyczny24pro.pl poszczególnych jego funkcjonalności.

 

KIM JESTEŚMY?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Marcin Chlastacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Euromuza- Marcin Chlastacz (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Jasnogórska 38, 42-202 Częstochowa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5732412199, REGON: 240880707, adres poczty elektronicznej: sklep@muzyczny24pro.pl

Adres sklepu stacjonarnego: Euromuza- Sklep Muzyczny, ul.Jasnogórska 38, 42-202 Częstochowa - zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym serwisie Euromuza.pl (na www.muzyczny24pro.pl) oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży urządzeń i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu. Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszymi konsultantami.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Prowadzenie serwisu www.muzyczny24pro.pl - Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość zapisania się na nasz newsletter.

Realizacja sprzedaży Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), świadczenie usług dotyczących zakupionego przez Ciebie sprzętu (np. montaż, konfiguracja), rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi.

Umożliwienie skorzystania z dodatkowych usług Dokonując u nas zakupu możesz dodatkowo zamówić usługę kredytu ratalnego.W tym przypadkach Twoje dane osobowe zostaną udostępnione odpowiedniemu usługodawcy, odpowiedzialnemu za dane świadczenie.
Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych sklepów.

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

- imię i nazwisko
- nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)
- adres zamieszkania
- adresy dostawy
- numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
- adres e-mail
- numer telefonu
- historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)
- Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności
- Twój podpis
- informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
- numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
- informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
- historia Twojej komunikacji z nami
- dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
- informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
- twoje reklamacje
- twoje opinie
- dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
- udzielone przez Ciebie zgody.

Czym są pliki cookies ? To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

  • obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
    - prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
    - obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
    - statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

- Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.muzyczny24pro.pl oraz w związku z Twoim zapisaniem się na newsletter,przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
- Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z gwarancji producenta lub z uprawnienia rękojmi (według Twojego wyboru);
- jeżeli zamówiłeś u nas dostawę zakupionego towaru do domu lub pod inny adres, w tym jeżeli zamówiłeś montaż urządzenia – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać na podstawie Twojego zlecenia realizacja umowy);
- jeżeli zamawiasz za naszym pośrednictwem usługę kredytu konsumenckiego – w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu rezerwacji danego urządzenia na potrzeby przyszłej sprzedaży (ubezpieczenie, kredyt muszą obejmować określone, konkretne urządzenie).
- dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
- w zakresie w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową;

- wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących markę „Euromuza.pl” oraz oferty naszych sklepów.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

- rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
- realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
- usługi dostawy i montażu przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
- usługi kredytu konsumenckiego – tutaj nie jesteśmy administratorem Twoich danych i przetwarzamy je na zlecenie danego usługodawcy, przez okres na jaki on nam zleci takie działanie;
- pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszych sklepach).

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:

- firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
- serwisom odpowiedzialnym za naprawę sprzętu, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
- firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd. ;
- firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach – pomagają nam, jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z naszego serwisu lub sklepustacjonarnego.

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.
W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, Twoje dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności udostępniamy podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym:

Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Są to następujące przypadki:

- kredyty konsumenckie : Santander Consumer Bank S.A. - realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta – dany producent sprzętu, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

- Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
- Reguła transparentności
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
- Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem sklep@muzyczny24pro.pl lub zaloguj się na swoje konto, wejdź w zakładkę Zarządzanie Prywatnością - Moje Informacje a z tego miejsca możesz edytować swoje dane osobiste, adresy, hasło itd.
- Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
- Reguła rozliczalności
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

 

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy następujące zgody od użytkowników naszego serwisu oraz od naszych klientów:

- Przy rejestracji konta wymagamy "Zgody na przetwarzanie danych potrzebnych do świadczenia usług" oraz Potwierdzenia zapoznania się z naszą Polityką Prywatności. Prosimy pamiętać, że zgód wymaganych do realizacji zamówień oraz płatności poprzez firmy trzecie nie można cofnąć. Opcją jest skasowanie konta z naszego sklepu.

- Poczas zakupów zgody na "Akceptacja uczestnictwa w programie Zaufane Opinie Ceneo" (zgoda dobrowolna) oraz zgoda wymagana do dokanania zakupów "Akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego"

Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres sklep@muzyczny24pro.pl lub listownie na Euromuza Sklep Muzyczny. ul. Jasnogórska 38, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Dane osobowe”.
Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.
Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:

- Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
W każdej chwili możesz zalogować się na swoje konto wejść w zakładkę Zarządzanie Prywatnością - Moje Informacje oraz Moje Zgody i zobaczyc jakie informacje posiadamy o Tobie. Możesz również wyeksporować swoje dane do pliku .csv wchodząc w zakładkę Zarządzanie Prywatnością - Eksportuj moje dane.
- Prawo do poprawiania danych
Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem sklep@muzyczny24pro.pl lub zaloguj się na swoje konto, wejdź w zakładkę Zarządzanie Prywatnością - Moje Informacje a z tego miejsca możesz edytować swoje dane osobiste, adresy, hasło itd.
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania. - Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów baz danych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji. W takim przypadku proszę skontaktuj się z nami pod adresem sklep@muzyczny24pro.pl lub zaloguj się na swoje konto, wejdź w zakładkę Zarządzanie Prywatnością - Skasuj Konto lub Anonimizuj Moje Dane
- Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Możesz wyeksporować swoje dane do pliku .csv wchodząc w zakładkę Zarządzanie Prywatnością - Eksportuj moje dane.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać również poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail sklep@muzyczny24pro.pl lub pisząc na adres Euromuza Sklep Muzyczny. ul. Jasnogórska 38, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Dane osobowe”.
Możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres sklep@muzyczny24pro.pl lub listownie na Euromuza Sklep Muzyczny. ul. Jasnogórska 38, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Dane osobowe” lub wejść w zakładkę Zarządzanie Prywatnością - Prawo do sprzeciwu a z tego miejsca możesz przejrzeć zgody jakie dotychczas udzieliłeś/aś i anulować je. Używając tej opcji możesz przejrzeć udzielone dla nas zgody, a także masz opcję na to by cofnąć niektóre z nich. Prosimy pamiętać, że zgód wymaganych do realizacji zamówień oraz płatności poprzez firmy trzecie nie można cofnąć. Opcją jest skasowanie konta z naszego sklepu.

Śledź nas na Facebooku